Hà Tĩnh

Nhà thuốc Điện thoại Địa chỉ Email
Công ty TNHH Thành Sen 02393 852 463 Số 4 Lý Tự Trọng-TP Hà Tĩnh cskh@tw3.vn
QT Thương Hiền Khối 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn cskh@tw3.vn
QT Lê Lương Toàn 0943.384.848 Phố Trần Phú, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cskh@tw3.vn
NT Nguyễn Thị Thu 0963.545.926 Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cskh@tw3.vn
QT An Hải 0963.895.758 Ngã Tư Thiên Cầm , xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên cskh@tw3.vn
QT Mai Hoa 0973.358.168 Chi nhánh dược Can Lộc, huyện Can Lộc cskh@tw3.vn