Phú Thọ

Nhà thuốc Điện thoại Địa chỉ Email
QT 85 (Hoàng Thị Duyên) 0989 977 930 Khu 6 Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ cskh@tw3.vn
QT Xuân Tài 0968 689 115 Khu 8, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao cskh@tw3.vn
NT Kim Anh 01687 792 979 khu 2, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê cskh@tw3.vn