Quảng Bình

Nhà thuốc Điện thoại Địa chỉ Email
HT Số 23 Bùi Sông Cầu 02323 655 075 Chợ Thanh Khê, xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch cskh@tw3.vn
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Ngọc Hà 02323 822 679 483 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình cskh@tw3.vn
QT Trung Tâm 0916.557.482 46 Đường Hữu Nghị, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới cskh@tw3.vn
NT Minh Phát 0947.467.640 TK 14, phường Nam Lý, TP Đồng Hới cskh@tw3.vn
QT Hùng Dục 0913.295.388 Võ Thị Sáu, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới cskh@tw3.vn
HT Hồ Trọng Lân 0982.640.482 Chợ Lý Hòa, xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch cskh@tw3.vn
HT Số 9 Tưởng Thị Thủy 02323.513.076 Chợ Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cskh@tw3.vn